Kancelaria rzeczników patentowychArchiwum aktualności [...]

Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE wspiera działalność statutową Fundacji Sinfonia Varsovia
english  |  deutsch
Kancelaria POLSERVICE

prowadzi kompleksową obsługę, w Polsce oraz za granicą, firm i klientów indywidualnych, krajowych i zagranicznych, we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony szeroko pojętej własności przemysłowej i intelektualnej. [...]


Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE jest kontynuatorem działalności prowadzonej przez Biuro Ochrony Własności Przemysłowej POLSERVICE nieprzerwanie od 1964 r. [...]
Indywidualne i twórcze podejście do powierzanych nam spraw, poparte głęboką wiedzą prawniczą i techniczną, pozwoliło nam zdobyć i utrzymać zaufanie klientów, wśród których znajdują się [...]
Należymy do kancelarii posiadających jedną z najlepiej rozwiniętych sieci stałych kontaktów międzynarodowych. Współpracujemy z renomowanymi kancelariami patentowymi i prawnymi [...]
 

 

 

do góry

© 2006 Copyright by POLSERVICE Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. All rights reserved.
mapa serwisu|   nota prawna |  
Kancelaria rzeczników patentowych2015-05-27
Nasza koleżanka Marta Kawczyńska autorem artykułu w kwartalniku „Biotechnologia”

W drugim tegorocznym wydaniu kwartalnika „Biotechnologia” ukazał się artykuł naszej koleżanki, Marty Kawczyńskiej, na temat patentowania wynalazków biotechnologicznych i biomedycznych. Marta Kawczyńska, polski i europejski rzecznik patentowy, specjalizuje się w sprawach związanych z wynalazkami z dziedzin biotechnologii, genetyki, farmacji i biomedycyny. Artykuł jest dostępny na portalu Biotechnologia. pl pod adresem : http://biotechnologia.pl/biotechnologia/artykuly/patentowanie-wynalazkow-biotechnologicznych-i-biomedycznych,15311?page=1 Zachęcamy do lektury. [...]

2015-05-12
Nasi koledzy autorami artykułu w "WTR - Anti-counterfeiting 2015 - A Global Guide"

W tegorocznym wydaniu "WTR - Anti-counterfeiting 2015 - A Global Guide" dodatku do "World Trademark Review" wydanym przez Globe Business Media Group - IP Division ukazał się artykuł autorstwa naszych kolegów Bartosza Krakowiaka, Zastępcę Kierownika Działu Znaków Towarowych i Sławomira Mazura rzecznika patentowego na temat prawnych aspektów zwalczania handlu towarami podrobionymi w Polsce. Artykuł jest dostępny na stronie internetowej http://www.worldtrademarkreview.com/Intelligence/Anti-counterfeiting/2015/Country-chapters/Poland. Zachęcamy do lektury[...]

Archiwum aktualności [...]

Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE wspiera działalność statutową Fundacji Sinfonia Varsovia
english  |  deutsch


Kancelaria POLSERVICE prowadzi kompleksową obsługę, w Polsce oraz za granicą, firm i klientów indywidualnych, krajowych i zagranicznych, we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony szeroko pojętej własności przemysłowej i intelektualnej. Kancelaria świadczy na rzecz swoich klientów wysokiej jakości usługi w zakresie m.in.:

  • wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych
  • znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych
  • domen internetowych
  • nowych odmian roślin
  • topografii układów scalonych
  • praw autorskich i zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • licencji i transferu praw wyłącznych
  • sporów sądowych i pozasądowych oraz zwalczania piractwa
Zatrudniając obecnie blisko 40 rzeczników patentowych - zarówno o wykształceniu technicznym, jak i prawniczym lub ekonomicznym - Kancelaria POLSERVICE jest jedną z największych kancelarii rzecznikowskich działających na polskim rynku. W Kancelarii pracuje również zespół prawników wyspecjalizowanych w ochronie własności intelektualnej oraz zespół doświadczonych tłumaczy.

Rzecznicy patentowi Kancelarii POLSERVICE reprezentują swoich klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi oraz organami ścigania i organami administracji celnej, jak również przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium i Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów międzynarodowych, Kancelaria efektywnie pomaga także swoim klientom w uzyskiwaniu i dochodzeniu praw własności intelektualnej w innych państwach.

Lista referencyjna Kancelarii POLSERVICE obejmuje obecnie ponad 2650 klientów z ponad 70 krajów, dla których świadczymy usługi bezpośrednio lub we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi.

do góry

© 2006 Copyright by POLSERVICE Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. All rights reserved.
mapa serwisu|   nota prawna