Wynalazki wzory użytkowe

Oferujemy pełen zakres usług we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony wynalazków i wzorów użytkowych - od doradztwa w zakresie wyboru właściwego rodzaju i zakresu terytorialnego ochrony, poprzez dokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania, aż do uzyskania prawomocnej decyzji.

Wzory przemysłowe

Świadczymy pełen zakres usług dotyczący ochrony wzorów przemysłowych.

Znaki towarowe

Oferujemy pełen zakres usług związanych z ochroną znaków towarowych, nazw handlowych oraz innych oznaczeń odróżniających.

Spory sądowe

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi we wszystkich sprawach dotyczących praw własności intelektualnej.

PATENT   PROFESJONALIZM  POLSERVICE

50
50 lat doświadczenia
50
50 specjalistów
50
50 branż

Aktualności

Pożegnanie

Pożegnanie

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że dnia 16 kwietnia 2018 r. zmarł wieloletni pracownik Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o., nasz nieodżałowany Kolega, rzecznik patentowy mgr inż. Jan Niewieczerzał.

POLSERVICE wśród najlepszych firm z branży !

POLSERVICE wśród najlepszych firm z branży !

Nasza Kancelaria została wymieniona jako jedna z najlepszych firm zajmujących się dokonywaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem postępowań w zakresie uzyskiwania i utrzymywania ochrony znaków towarowych.

Opublikowano wyniki rankingu IP STARS w zakresie ochrony patentowej

Opublikowano wyniki rankingu IP STARS w zakresie ochrony patentowej

Podobnie jak w latach ubiegłych, w marcowym wydaniu magazynu Managing Intellectual Property zostały opublikowane wyniki rankingu wiodących firm z branży IP w zakresie ochrony patentowej – IP STARS.

Nagrody i wyróżnienia

MIP
IAM
WTR
IP Star
Recommended
ILO_CC

Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE wspiera działalność statutową Fundacji Sinfonia Varsovia.