Wynalazki wzory użytkowe

Oferujemy pełen zakres usług we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony wynalazków i wzorów użytkowych - od doradztwa w zakresie wyboru właściwego rodzaju i zakresu terytorialnego ochrony, poprzez dokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania, aż do uzyskania prawomocnej decyzji.

Wzory przemysłowe

Świadczymy pełen zakres usług dotyczący ochrony wzorów przemysłowych.

Znaki towarowe

Oferujemy pełen zakres usług związanych z ochroną znaków towarowych, nazw handlowych oraz innych oznaczeń odróżniających.

Spory sądowe

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi we wszystkich sprawach dotyczących praw własności intelektualnej.

Kancelaria POLSERVICE prowadzi kompleksową obsługę firm i klientów indywidualnych w Polsce i na świecie.

PATENT   PROFESJONALIZM  POLSERVICE

50
50 lat doświadczenia
50
50 specjalistów
50
50 branż

Aktualności

Budowanie strategii patentowej

Budowanie strategii patentowej

W czerwcowym wydaniu miesięcznika „Automatyka” w cyklu „Prawo i Normy” został opublikowany artykuł Andrzeja Rosy o budowaniu strategii patentowej portfolio własności intelektualnej przedsiębiorstwa w oparciu o informacje i źródła patentowe.

 

Utrzymujemy wysokie standardy

Utrzymujemy wysokie standardy

Magazyn branżowy Intellectual Assets Management opublikował wyniki międzynarodowego rankingu IAM 1000 „The World's Leading Patent Professionals 2019”. Z radością informujemy, że Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych została ponownie wyróżniona w tym prestiżowym rankingu znajdując się wśród firm, których usługi są rekomendowane w zakresie ochrony własności przemysłowej, a w szczególności uzyskiwania ochrony prawnej wynalazków (patent prosecution).

Bartosz Krakowiak autorem wykładu Prawo do wizerunku jako element „right of publicity” w kontekście międzynarodowym.

Bartosz Krakowiak autorem wykładu Prawo do wizerunku jako element „right of publicity” w kontekście międzynarodowym.

Serdeczne gratulacje składamy Bartoszowi Krakowiakowi, autorowi wykładu zatytułowanego Prawo do wizerunku jako element „right of publicity” w kontekście międzynarodowym. Wykład odbył się w ramach Sympozjum naukowego „Ochrona wizerunku w prawie własności intelektualnej” organizowanego przez Urząd Patentowy RP.

Nagrody i wyróżnienia

MIP
IAM
WTR
IP Star
Recommended
ILO_CC