Wynalazki wzory użytkowe

Oferujemy pełen zakres usług we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony wynalazków i wzorów użytkowych - od doradztwa w zakresie wyboru właściwego rodzaju i zakresu terytorialnego ochrony, poprzez dokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania, aż do uzyskania prawomocnej decyzji.

Wzory przemysłowe

Świadczymy pełen zakres usług dotyczący ochrony wzorów przemysłowych.

Znaki towarowe

Oferujemy pełen zakres usług związanych z ochroną znaków towarowych, nazw handlowych oraz innych oznaczeń odróżniających.

Spory sądowe

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi we wszystkich sprawach dotyczących praw własności intelektualnej.

Kancelaria POLSERVICE prowadzi kompleksową obsługę firm i klientów indywidualnych w Polsce i na świecie.

PATENT   PROFESJONALIZM  POLSERVICE

50
50 lat doświadczenia
50
50 specjalistów
50
50 branż

Aktualności

Jak chronić design w Polsce i za granicą?

Jak chronić design w Polsce i za granicą?

W dzisiejszym wydaniu „Dziennik Gazeta Prawna”, w ramach kampanii „Współpraca międzynarodowa”, został opublikowany artykuł naszego kolegi Emila Martona dotyczący ochrony wzorów przemysłowych w Polsce i za granicą.

Patent dodatkowy

Patent dodatkowy

W listopadowym wydaniu miesięcznika „Automatyka” w cyklu „Prawo i Normy” został opublikowany artykuł Sławomira Kotary dotyczący procedur i korzyści wynikających z uzyskania patentu dodatkowego. Przedmiotem patentu dodatkowego jest ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku chronionego patentem głównym.

 

Bartosz Krakowiak prelegentem na konferencji „Nowe Technologie i Prawo Własności Intelektualnej”

Bartosz Krakowiak prelegentem na konferencji „Nowe Technologie i Prawo Własności Intelektualnej”

W dniu 14 listopada 2019 r odbyła się konferencja „Nowe Technologie i Prawo Własności Intelektualnej” zorganizowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Tematem konferencji była ewolucja prawa ochrony własności intelektualnej w kontekście dynamicznie zmieniających się technologii gospodarki cyfrowej.

Nagrody i wyróżnienia

MIP
IAM
WTR
IP Star
Recommended
ILO_CC