Rzecznicy patentowi i inni pracownicy Kancelarii POLSERVICE działają w pięciu działach branżowych:

Dział Patentów I

Dział Patentów II

Dział Znaków Towarowych

Dział Dozorowania

Zespół Prawny