Dołączając do naszego zespołu znajdziesz pracę w jednej z najbardziej renomowanych kancelarii rzeczników patentowych w Polsce.

Nasza Kancelaria istnieje na rynku od ponad 50 lat. W codziennej pracy rzecznicy patentowi, ich asystentki i tłumacze korzystają z bogatej sieci kontaktów międzynarodowych z wiodącymi kancelariami prawnymi i patentowymi na całym świecie, umacniając międzynarodową reputację naszej Kancelarii, jako wysoce profesjonalnego partnera.

Znajdziesz się w zespole, w którym doświadczeni specjaliści dzielą się swoimi umiejętnościami z młodszymi kolegami i wprowadzają ich w tajniki zawodu. Pracujemy w miłej i przyjaznej atmosferze, doceniamy też zaangażowanie, kreatywność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy możliwość doskonalenia zawodowego, w tym podjęcie studiów podyplomowych z dziedziny ochrony własności intelektualnej. Umożliwiamy także pogłębianie znajomości języków obcych.

Osoby zainteresowane pracą w naszej Kancelarii prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres : rekrutacja@polservice.com.pl

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia bieżącego procesu rekrutacji.

Kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie w CV dodatkowo następującej klauzuli: Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna

Aktualne oferty pracy

Rzecznik Patentowy, Aplikant

Osoby zainteresowane powinny spełniać następujące wymagania:

 • uprawnienia rzecznika patentowego lub wpis na listę aplikantów rzecznikowskich,
 • ukończone studia wyższe o profilu technicznym,
 • dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego, preferowany niemiecki,
 • odpowiedzialność i rzetelność w realizacji zadań.

Dodatkowym atutem będzie:

 • dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego.

Zadania:

 • przygotowanie dokumentacji patentowej, dokonywanie zgłoszeń patentowych oraz prowadzenie postępowania w procedurze krajowej i zagranicznej,
 • prowadzenie korespondencji z klientami oraz właściwymi organami krajowymi i zagranicznymi,
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych z klientami kancelarii.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju własnych umiejętności (udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych, doskonalenie znajomości języków obcych),
 • przyjazne środowisko pracy w renomowanej firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia medycznego i na życie.

 

Rzeczoznawca

Osoby zainteresowane powinny spełniać następujące wymagania:

 • ukończone studia wyższe o profilu technicznym,
 • dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego, preferowany niemiecki,
 • odpowiedzialność i rzetelność w realizacji zadań.

Dodatkowym atutem będzie:

 • dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego,
 • doświadczenie w pracy z projektami naukowo-badawczymi bądź dokumentacją techniczną,
 • samodzielność działania,
 • kreatywne i ambitne podejście do nowych zadań.

Zadania:

 • współpraca z rzecznikiem patentowym w zakresie przygotowania dokumentacji patentowej, dokonywania zgłoszeń patentowych oraz prowadzenia postępowania w procedurze krajowej i zagranicznej,
 • prowadzenie korespondencji z klientami oraz właściwymi organami krajowymi i międzynarodowymi pod nadzorem rzecznika patentowego,
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych z klientami kancelarii.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju własnych umiejętności (udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych, doskonalenie znajomości języków obcych),
 • przyjazne środowisko pracy w renomowanej firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia medycznego i na życie.