Dołączając do naszego zespołu znajdziesz pracę w jednej z najbardziej renomowanych kancelarii rzeczników patentowych w Polsce.

Nasza Kancelaria istnieje na rynku od ponad 50 lat. W codziennej pracy rzecznicy patentowi, ich asystentki i tłumacze korzystają z bogatej sieci kontaktów międzynarodowych z wiodącymi kancelariami prawnymi i patentowymi na całym świecie, umacniając międzynarodową reputację naszej Kancelarii, jako wysoce profesjonalnego partnera.

Znajdziesz się w zespole, w którym doświadczeni specjaliści dzielą się swoimi umiejętnościami z młodszymi kolegami i wprowadzają ich w tajniki zawodu. Pracujemy w miłej i przyjaznej atmosferze, doceniamy też zaangażowanie, kreatywność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy możliwość doskonalenia zawodowego, w tym podjęcie studiów podyplomowych z dziedziny ochrony własności intelektualnej. Umożliwiamy także pogłębianie znajomości języków obcych.

Osoby zainteresowane pracą w naszej Kancelarii prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres : rekrutacja@polservice.com.pl

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia bieżącego procesu rekrutacji.

Kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie w CV dodatkowo następującej klauzuli: Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna

Aktualne oferty pracy

Rzecznik Patentowy, Aplikant Rzecznikowski

 Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • uprawnienia rzecznika patentowego lub wpis na listę aplikantów rzecznikowskich,
 • ukończone studia wyższe z dziedziny mechanika, inżynieria lądowa, materiałowa, inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna, budownictwo lub pokrewne, automatyka, elektryka,
 • bardzo dobra lub dobra znajomość języka niemieckiego,
 • profesjonalizm w podejściu do realizowanych zadań.

Dodatkowym atutem będzie: 

 • bardzo dobra lub dobra znajomość języka angielskiego.

Zadania:

 • przygotowanie dokumentacji patentowej, dokonywanie zgłoszeń patentowych oraz prowadzenie postępowania w procedurze krajowej i zagranicznej,
 • prowadzenie korespondencji z klientami oraz właściwymi organami krajowymi i zagranicznymi,
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych z klientami kancelarii.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość uczestnictwa w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych,
 • pracę w ambitnym i rozwijającym się zespole

 

Rzeczoznawca

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • ukończone studia wyższe z dziedziny mechanika, inżynieria lądowa, materiałowa, inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna, budownictwo lub pokrewne, automatyka, elektryka,
 • bardzo dobra lub dobra znajomość języka niemieckiego,
 • profesjonalizm w podejściu do realizowanych zadań.

Dodatkowym atutem będzie:

 • bardzo dobra lub dobra znajomość języka angielskiego.

Zadania:

 • współpraca z rzecznikiem patentowym w zakresie przygotowania dokumentacji patentowej, dokonywania zgłoszeń patentowych oraz prowadzenia postępowania w procedurze krajowej i zagranicznymi,
 • prowadzenie korespondencji z klientami oraz właściwymi organami krajowymi i międzynarodowymi pod nadzorem rzecznika patentowego,
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych z klientami kancelarii.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • uczestnictwo w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych,
 • pracę w ambitnym i rozwijającym się zespole