Zespół zajmuje się wnoszeniem opłat okresowych za ochronę udzielonych patentów i wzorów w kraju i za granicą, tłumaczeniem dokumentacji patentowej oraz informacją ogólną w zakresie ochrony własności przemysłowej.

Stanisława Wiesława Chrzanowska

Od 1990 kieruje Działem Dozorowania zajmującym się ochroną patentów, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych oraz monitorowaniem terminów i wnoszeniem opłat okresowych z tytułu utrzymania w mocy praw własności przemysłowej w kraju i za granicą jak również rejestracją zmian w Rejestrach UP RP. Koordynuje również prace tłumaczy.

 

Więcej...

Agnieszka Pabijan-Zawadzka

Rzecznik patentowy (od 1997 r.), europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zajmuje się udzielaniem ogólnych informacji dotyczących prawnych i finansowych aspektów zgłaszania wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych oraz rejestracją wszelkich zmian w Rejestrach Urzędu Patentowego RP jak również monitorowaniem i wnoszeniem opłat okresowych za ochronę. 

Więcej...