Zespół zajmuje się wynalazkami z zakresu chemii, biotechnologii, farmacji, chemii spożywczej, elektrotechniki, elektroniki, informatyki oraz ochroną nowych odmian roślin.

Andrzej Ponikiewski

Rzecznik patentowy od 1972 r. Europejski rzecznik patentowy. Zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Kieruje działem zajmującym się wynalazkami z zakresu chemii, biotechnologii, elektrotechniki, elektroniki, informatyki oraz ochroną nowych odmian roślin.

 

Więcej...

Barbara Bogdan

Rzecznik patentowy od 1978 r. oraz europejski rzecznik patentowy. Zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zajmuje się prowadzeniem postępowań zgłoszeniowych wynalazków z dziedziny chemii oraz uzyskiwaniem dodatkowych praw ochronnych (SPC).

Ukończyła Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej.

Więcej...

Magdalena Anna Augustyniak

Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy po zdanym europejskim egzaminie kwalifikacyjnym (EQE), zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Absolwentka wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

Więcej...

Oliwia Czarnocka

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w trakcie uzyskiwania uprawnień europejskiego rzecznika patentowego.

Specjalizuje się w sprawach związanych z opracowaniem zgłoszeń, prowadzeniem postępowań i uzyskiwaniem patentów na wynalazki w zakresie elektroniki, elektrotechniki i informatyki, zarówno w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP, międzynarodowym (PCT) jak i zagranicznymi urzędami patentowymi. Przeprowadza badania zdolności patentowej wynalazków i opracowuje strategię ich ochrony. Bierze udział w przygotowaniu wycen postępowań zgłoszeniowych finansowanych z funduszy publicznych oraz zlecanych przez klientów biznesowych.

Więcej...

Marta Kawczyńska

Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy po zdanym europejskim egzaminie kwalifikacyjnym (EQE), zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spraw związanych z uzyskiwaniem i utrzymywaniem ochrony wynalazków z dziedziny biotechnologii, genetyki, farmacji i biomedycyny, zarówno w trybie krajowym, międzynarodowym (PCT), jaki i regionalnym, a także w sprawach związanych z dodatkowymi prawami ochronnymi (SPC).

 

Więcej...

Sławomir Kotara

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z opracowaniem zgłoszeń, prowadzeniem postępowań i uzyskiwaniem patentów na wynalazki z dziedziny chemii i farmacji, zarówno w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP, międzynarodowym (PCT) jak i zagranicznymi urzędami patentowymi.

Więcej...

Wojciech Marciniak

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w trakcie uzyskiwania uprawnień europejskiego rzecznika patentowego.

Doktor nauk chemicznych, ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.

Więcej...

Elżbieta Pietruszyńska

Polski i europejski rzecznik patentowy. Zawodowy Pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). 

Specjalizuje się w sprawach związanych z opracowaniem zgłoszeń, prowadzeniem postępowań i uzyskiwaniem patentów na wynalazki w dziedzinie chemii i faramcji, zarówno w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP, międzynarodowym (PCT) jak i zagranicznymi urzędami patentowymi.

Więcej...

Leokadia Płotczyk

Rzecznik patentowy od 1990 r. Europejski rzecznik patentowy. Zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). 

Specjalizuje się w przygotowywaniu opisów patentowych i prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych wynalazków z dziedziny chemii oraz uzyskiwaniem dodatkowych praw ochronnych (SPC). Posiada również bogate doświadczenie we wnioskach o uprawomocnienie patentów europejskich na terenie Polski.

Więcej...

Monika Refczyńska

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), dr nauk chemicznych.

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością chemia fizyczna.

Więcej...

Andrzej Rosa

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spraw z zakresu elektroniki, elektrotechniki oraz informatyki w tym szeroko rozumianej inżynierii komputerowej zarówno w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP, międzynarodowym (PCT) jak i zagranicznymi urzędami patentowymi. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi. Opracowuje opinie i ekspertyzy oraz przeprowadza badania patentowe dotyczące m.in. czystości patentowej. Ponadto zajmuje się doradztwem w zakresie budowania strategii firmy odnośnie tworzenia i zarządzania portfolio patentowym.

 

Więcej...

Dariusz Rybarczyk

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

 

Specjalizuje się w sprawach związanych z opracowaniem zgłoszeń, prowadzeniem postępowań i uzyskiwaniem patentów na wynalazki w zakresie elektroniki, informatyki i telekomunikacji.

 

Więcej...

Józef Własienko

Rzecznik patentowy od 1999 r, europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Prowadzi sprawy w zakresie elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Więcej...

Ewa Wojasińska

Rzecznik patentowy od 1997 r. Europejski rzecznik patentowy. Zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spraw związanych z uzyskiwaniem i utrzymywaniem ochrony wynalazków z dziedziny chemii, technologii chemicznej, przemysłu szklarskiego, gumowego i tworzyw sztucznych, farmacji, kosmetologii oraz środków ochrony roślin.

Więcej...