Zespół zajmuje się wszelkimi aspektami prawnymi dotyczącymi własności intelektualnej, w tym sporami sądowymi, opiniami prawnymi i umowami.

Bartosz Krakowiak

Polski i europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zastępca Kierownika Działu Znaków Towarowych od 2006 r. W Kancelarii koordynuje również prace Zespołu Prawnego.

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem, licencjonowaniem oraz ochroną praw do znaków towarowych i wzorów oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w tym w działaniach antypirackich.

Więcej...

Karolina Pyszków

Adwokat - członek Izby Adwokackiej w Warszawie .

W Kancelarii zajmuje się sprawami spornymi i postępowaniami sądowymi w zakresie zagadnień dotyczących naruszania praw wyłącznych oraz praw autorskich. Reprezentuje klientów Kancelarii w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji. Prowadzi postępowania przed sądami administracyjnymi. Występuje również w charakterze oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych z zakresu własności intelektualnej. Przygotowuje opinie prawne oraz projekty umów.

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie autorskim, prawie cywilnym i karnym.

 

 

Więcej...

Anna Skup

Radca prawny i rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną znaków towarowych oraz w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.

Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP, w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, a także w postepowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Sporządza i opiniuje projekty umów.

 

 

 

Więcej...

Wojciech Trybowski

Radca prawny i adwokat.

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie konkurencji, prawie autorskim, prawie handlowym i cywilnym, prawie mediów.

Sporządza i opiniuje projekty umów z klientami, zajmuje się przygotowywaniem pozwów i innych pism procesowych oraz windykacją wierzytelności Kancelarii. Prowadzi postępowania sądowe i administracyjne.

Więcej...

Paweł Wac

Radca prawny, rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spraw z zakresu własności przemysłowej, m.in. w sprawach związanych z ochroną znaków towarowych, nazw przedsiębiorstw i domen internetowych, a także zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Więcej...