Wynalazki wzory użytkowe

Oferujemy pełen zakres usług we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony wynalazków i wzorów użytkowych - od doradztwa w zakresie wyboru właściwego rodzaju i zakresu terytorialnego ochrony, poprzez dokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania, aż do uzyskania prawomocnej decyzji.

Wzory przemysłowe

Świadczymy pełen zakres usług dotyczący ochrony wzorów przemysłowych.

Znaki towarowe

Oferujemy pełen zakres usług związanych z ochroną znaków towarowych, nazw handlowych oraz innych oznaczeń odróżniających.

Spory sądowe

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi we wszystkich sprawach dotyczących praw własności intelektualnej.

Kancelaria POLSERVICE prowadzi kompleksową obsługę firm i klientów indywidualnych w Polsce i na świecie.

PATENT   PROFESJONALIZM  POLSERVICE

50
50 lat doświadczenia
50
50 specjalistów
50
50 branż

Aktualności

Ochrona własności intelektualnej – inwestycja w przyszłość

Ochrona własności intelektualnej – inwestycja w przyszłość

Nasza koleżanka Alicja Rogozińska jest autorem artykułu opublikowanego w ramach kampanii „Edukator przedsiębiorcy” na stronach głównych dzisiejszego wydania e- prenumeraty  „Gazety Wyborczej”,  na portalu wyborcza.pl oraz „Dziennika Gazety Prawnej”. Alicja w swoim artykule uświadamia nam, że codziennie mamy do czynienia z własnością intelektualną, a jej ochrona  jest doskonałą inwestycją w przyszłość.

 

Przewodnik WIPR Leaders 2022 opublikowany!

Przewodnik WIPR Leaders 2022 opublikowany!

Z radością informujemy, że Anna Stopińska-Ślefarska, Bartosz Krakowiak i Wojciech Marciniak ponownie dołączyli do ekskluzywnego grona WIPR Leaders  w tegorocznej  edycji przewodnika branżowego Word IP Review. Publikacja emitowana w wersji on-line zawiera listę najlepszych specjalistów z całego świata  z dziedziny ochrony patentów, znaków towarowych i praw autorskich.

 

Wieloletni pracownicy naszej Kancelarii zostali odznaczeni państwową odznakę honorową „Za zasługi dla wynalazczości”

Wieloletni pracownicy naszej Kancelarii zostali odznaczeni państwową odznakę honorową „Za zasługi dla wynalazczości”

Z radością informujemy, że wieloletni pracownicy naszej Kancelarii, Panie Irena Tylińska, Leokadia Płotczyk, Teresa Szlagowska - Kiszko i Elżbieta Ostrowska (pośmiertnie) oraz Pan Edward Buczyński (pośmiertnie) otrzymali państwowe odznaki honorowe „Za zasługi dla wynalazczości”, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych za  całokształt działalności wynalazczej.

Nagrody i wyróżnienia

MIP
IAM
WTR
IP Star
ILO_CC
WIPR