Ranking IAM 1000 2021 opublikowany!

Ranking IAM 1000 2021 opublikowany!

Magazyn branżowy Intellectual Assets Management opublikował wyniki międzynarodowego rankingu IAM 1000 „The World's Leading Patent Professionals 2021”. Z radością informujemy, że Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych została ponownie wyróżniona w tym prestiżowym rankingu znajdując się wśród firm, których usługi są rekomendowane w zakresie ochrony własności przemysłowej, a w szczególności uzyskiwania ochrony prawnej wynalazków (patent prosecution).

IP STARS są wśród nas!

IP STARS są wśród nas!

Z radością informujemy, że nasza koleżanka Marta Kawczyńska po raz kolejny została wyróżniona tytułem IP STAR 2021 w międzynarodowym rankingu organizowanym przez Managing Intellectual Property (MIP). Marta została uznana za wybitną specjalistkę w zakresie doradztwa strategicznego dotyczącego ochrony praw własności intelektualnej wynalazków z dziedziny biotechnologii, genetyki i biomedycyny, zarówno w procedurach krajowych, międzynarodowych (PCT), jak i regionalnych (EPO) oraz związanych z dodatkowymi świadectwami ochrony (SPC).

 

Opublikowano wyniki rankingu IP STARS 2021 w zakresie ochrony patentowej wynalazków

Opublikowano wyniki rankingu IP STARS 2021 w zakresie ochrony patentowej wynalazków

Z satysfakcją informujemy, że nasza Kancelaria została ponowienie wyróżniona w rankingu IP STARS 2021, jako jedna z wysoce rekomendowanych firm (Tier 1) zajmująca się dokonywaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem postępowań w zakresie ochrony patentowej wynalazków. Ten prestiżowy ranking opublikowany przez Managing Intellectual Property (MIP) rekomenduje najlepsze firmy w branży IP na podstawie przeprowadzonych badań i opinii klientów.

Certyfikat ISO/IEC 27001 dla naszego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Certyfikat ISO/IEC 27001 dla naszego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

W związku z ciągłym rozwojem Kancelarii, doskonalimy nasze działania dotyczące zapewnienia Klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji oraz zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami międzynarodowymi. W tym celu wdrożyliśmy w Kancelarii i utrzymujemy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty o normę ISO/IEC 27001.

Uczestniczymy w realizacji nowego projektu Urzędu Patentowego RP

Uczestniczymy w realizacji nowego projektu Urzędu Patentowego RP

Z satysfakcją informujemy, że nasza Kancelaria jest jedną z firm wybranych w drodze przetargu do realizacji nowego projektu Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej „Własność intelektualna w Twojej firmie”. W ramach realizacji projektu, nasza koleżanka Maria Łozińska, rzecznik patentowy, będzie m.in. prowadzić szkolenia dla przedsiębiorców, mające na celu kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej oraz propagowanie korzyści wynikających z tej ochrony.Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rankingu IP STARS 2021 w dziedzinie ochrony znaków towarowych

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rankingu IP STARS 2021 w dziedzinie ochrony znaków towarowych

Z dumą i radością informujemy, że nasza Kancelaria ponownie została wyróżniona w rankingu IP STARS 2021 jako jedna z czołowych polskich firm (Tier 1) zajmująca się dokonywaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem postępowań dotyczących znaków towarowych.