Serdeczne gratulacje składamy Bartoszowi Krakowiakowi, autorowi wykładu zatytułowanego Prawo do wizerunku jako element „right of publicity” w kontekście międzynarodowym. Wykład odbył się w ramach Sympozjum naukowego „Ochrona wizerunku w prawie własności intelektualnej” organizowanego przez Urząd Patentowy RP.

POLSERVICE Kancelaria Rzeczników Patentowych była jednym z partnerów tego wydarzenia.

Wróć