Bartosz Krakowiak wziął udział w spotkaniu dwustronnym pomiędzy EUIPO - Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej a ECTA w siedzibie EUIPO w Alicante.

Spotkanie miało na celu rozwijanie środowiska skupionego wokół tematu własności intelektualnej w UE i pogłębienie konstruktywnego dialogu.

Poruszono liczne, istotne zagadnienia dotyczące własności intelektualnej w Europie.

Uznani specjaliści omówili takie tematy jak:

- Nowe kompetencje i obowiązki EUIPO;

- Aktualizacje programu dla MŚP;

- Najnowsze postępy w reformie rolniczych i nierolniczych oznaczeń geograficznych;

- Różne nadużycia systemu własności intelektualnej, takie jak nadużywanie danych uwierzytelniających obszaru użytkownika EUIPO;

- Kluczowe najnowsze orzecznictwo i szereg innych praktycznych tematów związanych z własnością intelektualną.

Omówiono również kwestie proceduralne postepowania w sprawach własności intelektualnej.

 

Jesteśmy pełni uznania dla udanej współpracy i czekamy na kolejne jej rezultaty.

 

Wróć