Miło jest nam poinformować, iż pan Bartosz Krakowiak, Zastępca Kierownika Działu Znaków Towarowych w POLSERVICE, został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komitetu ds. Walki z Podróbkami (Anti-Counterfeiting Committee) Międzynarodowego Stowarzyszenia Znaków Towarowych (International Trademark Association – INTA) na kadencję 2014-2015.

INTA (www.inta.org) jest największą na świecie organizacją zrzeszającą właścicieli znaków towarowych oraz profesjonalistów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Anti-Counterfeiting Committee jest obecnie największym komitetem w strukturze INTA, podzielonym na 8 podkomitetów regionalnych. W kadencji 2012-2013 pan Bartosz Krakowiak pełnił funkcję Przewodniczącego Podkomitetu dla Unii Europejskiej (EU Subcommittee).

Wróć