W dniu 14 listopada 2019 r odbyła się konferencja „Nowe Technologie i Prawo Własności Intelektualnej” zorganizowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Tematem konferencji była ewolucja prawa ochrony własności intelektualnej w kontekście dynamicznie zmieniających się technologii gospodarki cyfrowej. Bartosz Krakowiak, Prezes Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej (AIPPI Polska) wygłosił wykład zatytułowany ”Kognicja sądów ds. własności intelektualnej”.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Wróć