W dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się Sympozjum naukowe „Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej” organizowane przez Urząd Patentowy RP. Jednym z prelegentów podczas Sympozjum był Bartosz Krakowiak, Zastępca Kierownika Działu Znaków Towarowych POLSERVICE, który omówił zagadnienia związane z nowymi unijnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi towarów podrobionych znajdujących się w tranzycie. Artykuł poświęcony tej tematyce, autorstwa Bartosza Krakowiaka, ukazał się w Kwartalniku Urzędu Patentowego RP nr 2/2017, w ramach relacji  z Sympozjum naukowego.

Zachęcamy do lektury

Wróć