Z radością informujemy, że Pani Anna Stopińska - Ślefarska i Pan Bartosz Krakowiak znależli się w gronie WIPR Leaders 2017, czyli osób wskazanych w przewodniku magazynu World Intellectual Property Review (WIPR) jako najlepsi na świecie specjaliści zajmujący się ochroną własności intelektualnej. Magazyn WIPR wyłonił najlepszych praktyków, odrębnie z zakresu ochrony wynalazków oraz znaków towarowych, na podstawie swoich czteromiesięcznych badań, obejmujących historię praktyki, znajomość branży, a także działania mające na celu propagowanie ochrony własności intelektualnej. Więcej informacji o przewodniku WIPR Leaders 2017 można zaleźć tutaj  

Wróć