W związku z ciągłym rozwojem Kancelarii, doskonalimy nasze działania dotyczące zapewnienia Klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji oraz zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami międzynarodowymi. W tym celu wdrożyliśmy w Kancelarii i utrzymujemy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty o normę ISO/IEC 27001. Z satysfakcją informujemy, że w marcu 2021 r., po przeprowadzonym audycie certyfikacyjnym, funkcjonujący w Kancelarii System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji uzyskał certyfikat uprawnionej jednostki certyfikacyjnej. Z treścią certyfikatu, jak również z tekstem obowiązującej w Kancelarii Polityki Bezpieczeństwa Informacji można zapoznać się tutaj.

Wróć