W trosce o zdrowie naszych pracowników, klientów i kontrahentów, w Kancelarii POLSERVICE cały czas ściśle przestrzegamy rządowych zaleceń dotyczących organizacji pracy w aktualnych warunkach wynikających z pandemii COVID-19. Liczba osób obecnych w naszym biurze pozostaje ograniczona, jednakże dzięki pracy zdalnej zapewniamy ciągłość obsługi prawnej we wszystkich sprawach naszych klientów na dotychczasowym poziomie.

W dniu 16 maja 2020 r. weszły w życie przepisy, na mocy których po upływie 7 dni od tej daty rozpoczęły swój bieg lub zaczęły biec dalej terminy procesowe i materialne, których bieg został wstrzymany lub zawieszony na mocy wcześniejszej spec-ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (zob. komunikat z dnia 8 kwietnia 2020 r.).

Powyższe dotyczy wszystkich terminów przed urzędami i sądami, w tym przed Urzędem Patentowym RP, z wyjątkiem terminów dotyczących sprzeciwów wobec zgłoszeń znaków towarowych oraz terminów dotyczących walidacji i rewalidacji patentów europejskich w Polsce. Tutaj w dalszym ciągu obowiązuje regulacja spec-ustawy z dnia 31 marca 2020 r., zgodnie z którą w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. terminy te nie rozpoczynają się, a rozpoczęte zostają przerwane. Terminy te biegnąć będą na nowo od dnia 1 lipca 2020 r. Co istotne, pomimo przerwania biegu tych terminów, czynności wykonane w terminie pierwotnym pozostają ważne i skuteczne.

Niezależnie od powyższego, w Kancelarii POLSERVICE zawsze dokładaliśmy i dokładać będziemy wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość obsługi prawnej i aby wszelkie czynności w imieniu naszych klientów wykonane zostały w terminie pierwotnym, bez konieczności uciekania się do nadzwyczajnych regulacji. Takie też postępowanie zalecamy, w miarę możliwości, wszystkim naszym klientom.

Wróć