Z przyjemnością informujemy, że nasz rzecznik patentowy Pani Maria Łozińska ukończyła kurs w zakresie europejskiego i niemieckiego prawa własności przemysłowej organizowany przez kancelarię VOSSIUS & PARTNER w Monachium.

Wróć