Marta Kawczyńska, polski i europejski rzecznik patentowy, jest autorem praktycznego przewodnika pozwalającego zapoznać się ze zmianami w europejskim systemie patentowym, w szczególności stworzeniem instytucji patentu europejskiego o jednolitym skutku (Unified Patent, UP) oraz Jednolitego Sądu Patentowego (Unified Patent Court, UPC). Przewidywany termin rozpoczęcia funkcjonowania wyżej wymienionych instytucji to pierwsze półrocze 2023 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią przewodnika i zapraszamy na konsultacje do naszej Kancelarii.

Wróć