W tym roku do grona naszych pracowników reprezentujących, w kolejnych kadencjach, europejskich rzeczników patentowych z Polski w Radzie Instytutu Profesjonalnych Pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym (epi) dołączyły w wyniku wyborów Magdalena Augustyniak i Marta Kawczyńska. Naszym przedstawicielem w epi jest również Alicja Rogozińska, która od 2006 r.  nieprzerwanie działa w Komisji Dyscyplinarnej epi

Serdecznie gratulujemy.

 

Wróć