W dniach 16-17 marca 2017 r., w hotelu Bristol w Warszawie, odbyło się Seminarium Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) organizowane wspólnie przez Grupy Narodowe AIPPI z Polski, Niemiec i Francji, przy udziale Biura AIPPI z siedzibą w Zurichu. Seminarium dotyczyło aktualnej problematyki ochrony własności intelektualnej, w tym zagadnień dotyczących dochodzenia praw oraz ochrony patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i praw autorskich.

Za merytoryczną organizację Seminarium współodpowiedzialny był p. Bartosz Krakowiak, Zastępca Kierownika Działu Znaków Towarowych POLSERVICE, pełniący funkcję Przewodniczącego Polskiej Grupy Narodowej AIPPI, który przywitał uczestników Seminarium i przedstawił gości specjalnych: p. Andrzeja Pyrżę – Zastępcę Prezesa Urzędu Patentowego RP, dr. Kamila Kiljańskiego – Głównego Ekonomistę DG GROWTH (Komisja Europejska) oraz p. Hao Ma – Przewodniczącego AIPPI. W Seminarium uczestniczyło ośmioro członków AIPPI będących pracownikami POLSERVICE, w tym Prezes Andrzej Ponikiewski, będący Członkiem Honorowym AIPPI.

 

Wróć