W tegorocznym wydaniu „WTR - Anti-counterfeiting 2010 – A Global Guide” ukazał się artykuł autorstwa naszych kolegów Pana Bartosza Krakowiaka, rzecznika patentowego i Pana Sławomira Mazura, aplikanta rzecznikowskiego na temat prawnych aspektów zwalczania handlu towarami podrobionymi w Polsce.

Zachęcamy do lektury

Wróć