W tegorocznym wydaniu "WTR - Anti-counterfeiting 2015 - A Global Guide" dodatku do "World Trademark Review" wydanym przez Globe Business Media Group - IP Division ukazał się artykuł autorstwa naszych kolegów Bartosza Krakowiaka, Zastępcę Kierownika Działu Znaków Towarowych i Sławomira Mazura rzecznika patentowego na temat prawnych aspektów zwalczania handlu towarami podrobionymi w Polsce. Artykuł jest dostępny na stronie internetowej http://www.worldtrademarkreview.com/Intelligence/Anti-counterfeiting/2015/Country-chapters/Poland. Zachęcamy do lektury

Wróć