W dniach 14 - 17 września 2014 r. odbył się w Toronto Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej - AIPPI, w którym uczestniczyli również przedstawiciele POLSERVICE: Andrzej Ponikiewski (Prezes Zarządu POLSERVICE, będący Członkiem Honorowym AIPPI) oraz Bartosz Krakowiak (Zastępca Kierownika Działu Znaków Towarowych POLSERVICE, będący Przewodniczącym Polskiej Grupy AIPPI). Podczas Kongresu Bartosz Krakowiak był m.in. moderatorem sesji poświęconej zastosowaniu dowodu z badania opinii publicznej w sprawach dotyczących znaków towarowych.

Wróć