Z radością informujemy, że Pani Anna Stopińska-Ślefarska i Pan Bartosz Krakowiak ponownie znaleźli się w gronie specjalistów WIPR Leaders. Do tego ekskluzywnego grona należą osoby wskazane w przewodniku branżowym magazynu World Intellectual Property Review (WIPR), jako najlepsi na świecie specjaliści zajmujący się ochroną własności intelektualnej. Magazyn WIPR wyłonił najlepszych praktyków, odrębnie z zakresu ochrony wynalazków oraz z zakresu ochrony znaków towarowych, na podstawie swoich czteromiesięcznych badań, obejmujących historię praktyki, znajomość branży, a także działania mające na celu propagowanie ochrony własności intelektualnej. Więcej informacji o przewodniku WIPR Leaders 2018 można zaleźć tutaj.

 

Wróć