Serdecznie gratulujemy Pani Annie Stopińskiej-Ślefarskiej, Prezesowi Zarządu, i Panu Bartoszowi Krakowiakowi, Członkowi Zarządu, którzy ponownie zostali wybrani do grona WIPR Leaders.

Do tej grupy należą najlepsi na świecie praktycy zajmujący się ochroną własności intelektualnej wskazani w przewodniku branżowym magazynu World Intellectual Property Review (WIPR).

Magazyn ten wyłonił najlepszych specjalistów na podstawie czteromiesięcznych badań, obejmujących historię praktyki zawodowej, znajomość branży, a także działania mające na celu propagowanie ochrony własności intelektualnej.

Więcej informacji o przewodniku WIPR Leaders 2019 można zaleźć tutaj.

Wróć