W tegorocznym wydaniu Global IP Directory, podobnie jak w latach ubiegłych, został opublikowany artykuł naszej koleżanki, rzecznika patentowego Marii Łozińskiej omawiający wybrane zagadnienia dotyczące nowelizacji ustawy Prawo Własności Przemysłowej w Polsce. Global IP Directory jest prestiżową międzynarodową publikacją z branży ochony własności intelektualnej.

Zachęcamy do lektury.

Wróć