W grudniowym wydaniu miesięcznika „Automatyka”, ukazał się kolejny artykuł naszej koleżanki, rzecznika patentowego Oliwii Czarnockiej, poświęcony tym razem zagadnieniom związanym z zarządzaniem własnością intelektualną poprzez zawieranie umów licencyjnych. Autorka omawia w swoim artykule różne aspekty licencjonowania praw wyłącznych.

Zapraszamy do lektury.

 

Wróć