W sierpniowym wydaniu miesięcznika „Automatyka” Oliwia Czarnocka pisze o opłatach wnoszonych do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania prawa wyłącznego.

Zapraszamy do lektury

Wróć