W listopadowym wydaniu miesięcznika „Automatyka” w cyklu „Prawo i Normy” został opublikowany artykuł Sławomira Kotary dotyczący procedur i korzyści wynikających z uzyskania patentu dodatkowego. Przedmiotem patentu dodatkowego jest ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku chronionego patentem głównym.

Zapraszamy do lektury.

Wróć