Z satysfakcją informujemy, że nasza Kancelaria już po raz kolejny została wyróżniona w międzynarodowym rankingu IAM 1000 „The World's Leading Patent Professionals 2017”, znajdując się wśród firm, których usługi są rekomendowane w zakresie ochrony własności przemysłowej, a w szczególności uzyskiwania ochrony prawnej wynalazków (patent prosecution).

Ze szczególną radością gratulujemy naszym koleżankom, Marcie KawczyńskiejAlicji Rogozińskiej, polskim i europejskim rzecznikom patentowym, które znalazły się wśród najlepszych specjalistów zajmujących się ochroną prawną wynalazków w kategorii indywidualnej.

Marta została doceniona za opracowywanie kompleksowych strategii ochrony wynalazków w trybie krajowym i międzynarodowym  oraz za uzyskiwanie dodatkowych praw ochronnych ( SPC).

Alicja została wyróżniona za gruntowną i solidną wiedzę z zakresu znajomości prawa patentowego. Jest profesjonalnym oraz wiarygodnym rzecznikiem patentowym, którego wskazówki są jasne i precyzyjne.

Ranking o światowym zasięgu opracowano na podstawie badań i wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami wiodących firm z branży IP oraz współpracujących z nami firm.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami  rankingu dostępnymi na stronie internetowej IAM 1000

.

Wróć