Z przyjemnością informujemy, że w związku z ciągłym rozwojem Kancelarii, doskonalimy nasze działania w zakresie zapewnienia Klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i normami międzynarodowymi. W tym celu wdrożyliśmy w Kancelarii i utrzymujemy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty o normę PN-EN ISO/IEC 27001, a jednocześnie zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych. W trosce o spełnienie wysokich standardów, Zarząd Kancelarii przyjął i wprowadził polityki i procedury podnoszące poziom bezpieczeństwa informacji, odpowiednie do oszacowanego ryzyka i zgodne z wymogami unijnego i międzynarodowego prawa ochrony danych osobowych i informacji. Z pełnym tekstem obowiązującej w Kancelarii Polityki Bezpieczeństwa Informacji można zapoznać się tutaj.

Wróć