W dniu 26 września  w siedzibie Polservice KRP odbyło się spotkanie z Radcami z Europejskiego Urzędu Patentowego, którego gospodarzem była nasza Kancelaria. Spotkanie otworzył Pan Andrzej Ponikiewski, Prezes Zarządu, a współprowadzącym był Dariusz Rybarczyk, rzecznik patentowy naszej firmy. Radcowie z EPO odpowiadali na pytania dotyczące praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego w zakresie badania zgłoszeń wynalazków oraz zasad udzielania ochrony na wynalazki wspomagane komputerowo. Odbyła się ciekawa i merytoryczna dyskusja na temat różnic w interpretacji przepisów i praktyk stosowanych przez Europejski Urząd Patentowy i Urząd Patentowy RP oraz dyskutowano o założeniach wprowadzenia systemu patentu jednolitego.

 

Wróć