W dniu 17 października odbyło się kolejne już spotkanie z Radcami z Europejskiego Urzędu Patentowego, którego gospodarzem była nasza Kancelaria. Spotkanie ponownie otworzył Pan Andrzej Ponikiewski, Prezes Zarządu, a współprowadzącą była tym razem Magdalena Augustyniak, polski i europejski rzecznik patentowy zatrudniony w naszej Kancelarii. Uczestnicy spotkania mieli okazję kontynuować merytoryczną dyskusję dotyczącą praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego w sprawie ochrony wynalazków wspomaganych komputerowo. Omawiano również zagadnienia związane z wprowadzaniem zmian w europejskich zgłoszeniach patentowych oraz procedurę sprzeciwową i apelacyjną.

Wróć