Nasza Kancelaria była partnerem obchodów jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. Ryszarda Skubisza, które odbyły się w dniu 7 października 2022 r. w

Auli Uniwersyteckiej, w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Polservice reprezentowali Bartosz Krakowiak, Członek Zarządu i Paweł Wac, Koordynator Zespołu Znaków Towarowych i Prawnego.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Wróć