Managing Intellectual Property, wiodące pismo branżowe, po raz kolejny umieściło naszą kancelarię na liście najlepszych polskich firm 2010 świadczących usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawnej patentów. Ranking o światowym zasięgu opracowano na podstawie informacji uzyskanych od wiodących firm z branży.

Wróć