Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych była jednym ze sponsorów seminarium zatytułowanego „Central and Eastern European Seminar on Intellectual Property”, które odbyło się w Warszawie w dniach 27 i 28 kwietnia 2009.

 

Tegoroczne seminarium zostało zorganizowane przez Grupy Narodowe AIPPI: Polską, Niemiecka i Ukraińską, przy aktywnym wsparciu Biura AIPPI w Zurichu. Tematem seminarium były aktualne zagadnienia i nowe perspektywy dotyczące prawa własności intelektualnej, po pięciu latach od rozszerzenia Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział wybitni prelegenci z poszczególnych krajów europejskich, jak również z WIPO i EPO. Otwarcia seminarium dokonał Prezydent Polskiej Grupy Narodowej AIPPI i Prezes Polservice KRP Andrzej Ponikiewski, jako gospodarz witając uczestników z 20 krajów. Bartosz Krakowiak Członek Zarządu Polskiej Grupy Narodowej AIPPI i zastępca kierownika działu znaków towarowych w Polservice KRP był moderatorem sesji poświęconej zagadnieniom ochrony praw własności intelektualnej w Internecie.

Wróć