W dniach 19-23 września 2022 r. w Cedzynie odbyło się 41. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkól Wyższych.

Polservice miał przyjemność być jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia.

Program obejmował kontynuację tematyki związanej z reformą prawa własności intelektualnej. Prowadzono także zajęcia warsztatowe dotyczące efektywnego korzystania z ochrony wynalazków w procedurze przed Europejskim Urzędem Patentowym, a także ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych w procedurach przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. 

Wróć