Jan Niewieczerzał

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że dnia 16 kwietnia 2018 r. zmarł wieloletni pracownik Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o., nasz nieodżałowany Kolega, rzecznik patentowy mgr inż. Jan Niewieczerzał.

Był absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej, specjalność maszyny budowlane. W latach 1972 - 1995 pracował w Przemysłowym Instytucie Maszyn Budowlanych - początkowo jako konstruktor maszyn budowlanych i drogowych, a następnie jako kierownik działu wynalazczości i ochrony patentowej. W latach 1988 - 1990 pracował jako rzecznik patentowy na Politechnice Warszawskiej. Od 1990 roku współpracował z Polservice jako tłumacz z języka angielskiego i niemieckiego, a od 1995 r. dołączył do zespołu rzeczników patentowych Polservice, gdzie pracował aż do czasu przejścia na emeryturę w połowie 2017 r.

Jan Niewieczerzał był polskim rzecznikiem patentowym od 1987 r. (nr wpisu na listę 2498), był również europejskim rzecznikiem patentowym i zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Zajmował się głównie zgłaszaniem i ochroną wynalazków z dziedziny mechaniki i fizyki.

Pożegnanie naszego Kolegi odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Kościele Ewangelicko-Reformowanym przy Al. Solidarności 76A, po którym nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Ewangelicko-Reformowany przy ul. Żytniej 42.

 

Wróć