W dniu 22 czerwca 2009 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej, tworzących Polską Grupę Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI). Pracownicy Polservice KRP zostali ponownie wybrani do władz Stowarzyszenia. Pan Andrzej Ponikiewski, Prezes Polservice KRP, został wybrany na kolejną kadencję Przewodniczącym Stowarzyszenia. Stanowisko Sekretarza Stowarzyszenia objął pan Bartosz Krakowiak, pani Irena Tylińska została skarbnikiem. Ponadto, do Zarządu Stowarzyszenia ponownie zostali wybrani: pani Elżbieta Wilamowska-Maracewicz oraz pan Wojciech Trybowski. Gratulujemy!

Wróć