Przedstawiciel POLSERVICE, pan Bartosz Krakowiak, na specjalne zaproszenie Prezesa ACPI - organizacji zrzeszającej portugalskich rzeczników patentowych i prawników zajmujących się ochroną własności intelektualnej - uczestniczył w VI Forum ACPI, które odbyło się w dniu 12 lutego 2014 r. w Lizbonie. Pan Bartosz Krakowiak, wraz z kolegami z Portugalii oraz Hiszpanii, wziął udział w panelu poświęconym tzw. Pakietowi Patentowemu UE (tytuł wystąpienia: "The EU Patent Package - how Poland changed its tune").

Wróć