Polservice KRP nawiązała współpracę z miesięcznikiem „Automatyka”, która ma na celu publikację serii artykułów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Autorką artykułów jest rzecznik patentowy Oliwia Czarnocka. Artykuły, które ukażą się w dziale „Prawo i normy” będą prezentować zagadnienia związane z  procedurą patentową, uzyskiwaniem korzyści wynikających z analizy trendów ochrony patentowej, zarządzaniem własnością intelektualną poprzez zakup lub sprzedaż licencji oraz omawianie dylematów przedsiębiorców z zakresu patent czy know how.

Miesięcznik „Automatyka” to profesjonalny magazyn o zasięgu ogólnopolskim poświęcony zagadnieniom z obszaru automatyki, robotyki, sterowania, pomiarów, diagnostyki i pokrewnych.

 Zachęcamy do przeczytania pierwszego z serii artykułów poświęconego analizie trendów ochrony patentowej, który ukazał się w październikowym wydaniu miesięcznika.

 

Wróć