Dostosowując się do wymogów ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, z dniem 1 stycznia 2006 r. nowo utworzona spółka POLSERVICE Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. przejęła w całości działalność dotychczasowego Biura Ochrony Własności Przemysłowej spółki POLSERVICE Sp. z o.o.

Zakres świadczonych usług, pracownicy, adres, numery telefonów, faksów itp. pozostały bez zmian.

Obecnie 38 rzeczników patentowych spośród zatrudnionych w spółce jest również jej wspólnikami.

Wróć