W dniach 3 i 4 kwietnia 2008 r., w Izbie Handlowej Miasta Hamburga, odbyło się doroczne Środkowo- i Wschodnioeuropejskie Seminarium Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Konkurencji, współorganizowane przez polską, niemiecką i ukraińską Grupę Narodową Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) oraz Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawnicze (DPJV).

Podczas Seminarium Bartosz Krakowiak z Działu Znaków Towarowych naszej Kancelarii wygłosił wykład poświęcony implementacji do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, wyrażając przy tym szereg krytycznych uwag odnośnie sposobu tej implementacji.

Wróć