Nasi rzecznicy Maria Łozińska, Emil Marton i Wojciech Marciniak uczestniczyli w konferencji zatytułowanej "Search Matters" 2012 organizowanej przez Europejski Urzšd Patentowy w Hadze w dniach 19-20 marca 2012.

Wróć