Z satysfakcją informujemy, że nasza Kancelaria jest jedną z firm wybranych w drodze przetargu do realizacji nowego projektu Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej "Własność intelektualna w Twojej firmie".

W ramach realizacji projektu, nasza koleżanka Maria Łozińska, rzecznik patentowy, będzie m.in. prowadzić szkolenia dla przedsiębiorców, mające na celu kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej oraz propagowanie korzyści wynikających z tej ochrony.

Zapraszamy przedsiębiorców do zgłaszania swojego udziału w projekcie – więcej informacji na stronie Urzędu Patentowego RP

projekt Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej "Własność intelektualna w Twojej firmie"

Wróć