Z radością informujemy, że wieloletni pracownicy naszej Kancelarii, Panie Irena Tylińska, Leokadia Płotczyk, Teresa Szlagowska - Kiszko i Elżbieta Ostrowska (pośmiertnie) oraz Pan Edward Buczyński (pośmiertnie) otrzymali państwowe odznaki honorowe „Za zasługi dla wynalazczości”, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych za  całokształt działalności wynalazczej.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym rzecznikom patentowym, podkreślając ich wieloletnią pracę na rzecz rozwoju innowacyjności i wprowadzania dorobku wynalazców do systemu ochrony własności przemysłowej.

Wróć