Decyzją dzisiejszego Zgromadzenia Wspólników został powołany nowy skład  Zarządu naszej Kancelarii. Prezesem Zarządu została Anna Stopińska-Ślefarska, a  nowo powołanymi członkami Zarządu Bartosz Krakowiak i Wojciech Marciniak.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy członek Zarządu  Pani Elżbieta Wilamowska-Maracewicz, podjęła decyzję o przejściu na emeryturę.

Nowemu Zarządowi składamy gratulacje i życzymy wielu sukcesów w pracy.

Pani Elżbiecie serdecznie dziękujemy za jej pracę na rzecz Kancelarii.

Wróć