Miło jest nam poinformować, że Zgromadzenie Wspólników Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. podjęło uchwałę o objęciu udziałów przez dziesięciu nowych Wspólników. Nowymi udziałowcami zostali rzecznicy patentowi : Panie Magdalena Augustyniak, Oliwia Czarnocka, Maria Łozińska i Anna Skup oraz Panowie Sławomir Kotara, Wojciech Marciniak, Emil Marton, Maciej Młodkowski, Sławomir Mazur i Andrzej Rosa. Jednoczenie informujemy, że kapitał zakładowy naszej Spółki został podwyższony do kwoty 4.550.000 zł. Serdecznie gratulujemy nowym Wspólnikom i życzymy im sukcesów w pracy na rzecz Spółki i jej klientów.

Wróć