Swój kolejny artykuł   z cyklu „Prawo i normy”  drukowany na łamach miesięcznika „Automatyka”, Oliwia Czarnocka poświęciła zagadnieniom związanym z ochroną topografii układów scalonych.

Zachęcamy do lektury

 

Wróć